Trump ontmoet Putin; De globalist vrezen dat er vrede komt waar oorlog altijd hun winstgevende spel is geweest.

Staat de wereld op een kruispunt als de ontmoeting van deze twee wereldleiders zich eens een keer voor de verandering positief gaat uitpakken voor ons in plaats van het grootkapitaal, de elite, de Deep state?

Wat hebben de bestuurders van onze wereld voor resultaten laten zien de laatste eeuwen? Een opeenstapeling van oorlogen, conflicten, geschillen. De media laten ons in de waan dat de vorming van onder andere de EU een periode van vrede heeft opgeleverd in Europe terwijl er “ergens” anders in de wereld meer als 200 oorlogen, bezettingen, regime afzettingen etcetera plaatsvonden. Wat is “onze” vrede dan waard als we op de TV alle ellende over ons uitgestort krijgen?

En zijn wij niet medeschuldig aan deze bak ellende door maar al te vaak weg te kijken, als het ons pakje aan niet was, als onze droomwereld maar niet in gevaar zou komen?

http://gedachtenvoer.nl/trump-ontmoet-putin-de-globalist-vrezen-dat-er-vrede-komt-waar-oorlog-altijd-hun-winstgevende-spel-is-geweest/