Negen manieren waarop fluoride je hersenen schaadt

De consumptie van fluoride-rijk drinkwater resulteert in ernstige gezondheidseffecten, variërend van fluorose in de mond tot verlammende skeletaalfluorose, beide effecten zijn onomkeerbaar. Kinderen waarvan de tanden en botten nog in ontwikkeling zijn, zijn het meest vatbaar voor hoge fluoride concentraties. Dit wordt verder verergerd door een slechte voedingsstatus. De symptomen beginnen zich tijdens de kindertijd te ontwikkelen en het voorkomen van blootstelling is de enige effectieve interventie.

http://gedachtenvoer.nl/negen-manieren-waarop-fluoride-je-hersenen-schaadt/

Een studie constateert dat mensen steeds dommer worden – Met elke nieuwe generatie daalt het IQ met 7 punten

De domheid van de beschaving is gecodificeerd in een nieuwe studie gepubliceerd in het tijdschrift Proceedings van de National Academy of Sciences. Een paar onderzoekers uit Noorwegen ontdekten dat de gemiddelde IQ-niveaus snel dalen en dat bij elke nieuwe generatie mensen over het algemeen steeds minder intelligent worden.

Na beoordeling van de testscores van meer dan 730.000 jonge mannen, ontdekte het Noorse duo dat de IQ-niveaus met ongeveer zeven punten per generatie dalen. Deze bevindingen weerspiegelen de bevindingen die werden onthuld door een afzonderlijke, verwante studie uit Groot-Brittannië, waaruit bleek dat de IQ-niveaus sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog met 2,5 – 4,3 punten per decennium zijn gedaald.

Dit staat in schril contrast met de staat van de menselijke intelligentie in de eerste helft van de twintigste eeuw, toen de gemiddelde IQ-scores gestaag toenamen. Dus wat zou de oorzaak kunnen zijn van deze plotselinge verandering waarbij we mensen dommer dan slimmer zien worden?

http://gedachtenvoer.nl/een-studie-constateert-dat-mensen-steeds-dommer-worden-met-elke-nieuwe-generatie-daalt-het-iq-met-7-punten/