Jeruzalem – Trump heeft geen andere keus

Ik ben altijd zeer kritisch geweest over Israël en hun behandeling van de Palestijnen. Er zit echter een micro- en een macrokant aan deze zaak.

Als ik inzoom is mijn standpunt niet veranderd:

Israël is een illegale bezettingsstaat die er nooit had moeten komen. Het is een westerse kolonie, opgezet door de Rothschilds, die daar een op communistische leest geschoeide staat wilden neerzetten. Trumps beslissing om Jeruzalem als Israëlische hoofdstad officieel te erkennen zal dan ook leiden tot meer conflicten en ook meer Israëlische annexaties van Palestijns grondgebied.

Als ik echter uitzoom krijgt dit verhaal wel de nodige nuances:

Er is een strijd gaande tussen globalistische en nationalistische elites. Trump behoort tot het laatste kamp, Netanyahu eveneens. Beiden worden bedreigd met afzettingsprocedures, op basis van ‘incompetentie’. Het was namelijk nooit de bedoeling dat Amerika en Israël zover naar rechts zouden opschuiven, dus dat schept een band tussen beide leiders. De globalisten staan een marxistische wereldregering voor, waarbij alle natiestaten moeten worden opgeheven. Trump en Netanyahu staan deze agenda in de weg. In Rusland staat Poetin deze agenda in de weg, in de Filippijnen is het Duterte en in Europa staan er steeds meer ‘populisten’ op die ook roet in het eten gooien.

Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991 heeft de elite ingezet op een verbond tussen extreem links en de islam. Het communisme heeft niet de gewenste wereldregering kunnen waarmaken en dus is de wereldwijde jihad plan B geworden. In Europa heeft de NAVO, o.l.v. Bill Clinton, Servië – ooit het speerpunt van de kruistochten tegen de oprukkende islam naar Europa – uitgeleverd aan de islamieten middels selectieve bombardementen en de christelijke Serviërs tot hoofdschuldigen verklaren. De hedendaagse pro-Rohingya agenda maakt eveneens onderdeel uit van het plan. Je ziet dat de islam overal ter wereld razendsnel oprukt en dat moslims telkens als onschuldige slachtoffers worden neergezet, terwijl er een stille genocide gaande is tegen andersdenkenden door moslims zelf. De door de elite gecontroleerde media speelt een sleutelrol in deze eenzijdige beeldvorming.

Terug naar het midden-oosten en Israël. Het is een feit dat Jeruzalem 3000 jaar geleden de hoofdstad was van de joden en dat het land dat nu Israël heet onder de voet is gelopen door moslims, net als ze hebben gedaan met de rest van het midden-oosten. Als Israël nu door joden bezet gebied is, dan moeten we eveneens erkennen dat moslims het complete midden-oosten hebben gestolen van met name christenen en dat ze tot op de dag van vandaag moordpartijen aanrichten onder christenen en Yezidi’s. Dit is ook het geval geweest met centraal Azië. Dzjengis Khan wist het Mongoolse rijk te behoeden voor islamitische bezetting door de Assassijnen – een uiterst gewelddadige moslimsekte die zich toen al bedienden van zelfmoordaanslagen – op brute wijze te verslaan. Hier komt ook het Engelse woord ‘assassin’ (moordenaar) vandaan.

Feit is dat moslims het al 1400 jaar als hun heilige opdracht zien om een wereldwijd islamitisch kalifaat neer te zetten, waarbij elk middel geoorloofd is. De elite speelt hier handig op in. Hoe interessant is dan de vraag of de joden of de moslims historisch gezien meer aanspraak maken op Jeruzalem? Of de christenen? De geschiedenis staat bol van de veroveringsoorlogen en we zullen ergens een streep moeten trekken, anders blijven we elkaar de tent uit vechten om het grootste gelijk van de geschiedenis te willen krijgen. In een ideale wereld zou Jeruzalem dus gelijkelijk verdeeld moeten worden onder joden, christenen en moslims, op basis van gelijkwaardige onderhandelingen. Daarbij is erkenning van de Palestijnse staat eveneens een voorwaarde. Een tweestatenoplossing tussen joden en moslims is echter al die tijd niet mogelijk gebleken, eerst omdat de PLO onder Arafat te radicaal was en nu omdat Hamas aan de macht is in Palestina. Ook de joodse rol hierin, met hun illegale nederzettingen en landjepik, is verre van fris, dus die pleit ik zeker niet vrij.

Bekijk nu het parket waar Donald Trump zich in bevindt:

De globalistische elite heeft de kant van de moslims gekozen, teneinde hun wereldheerschappij alsnog mogelijk te maken. Het communisme hebben ze ook nog niet helemaal opgegeven, omdat ze weten dat linkse politiek per definitie autoritair is. Via het cultuurmarxisme hebben ze de identiteitspolitiek geïntroduceerd, een nieuwe klassenstrijd maar nu gebaseerd op geloof, ras, geslacht en seksuele geaardheid. Niet alleen verdeelt dit westerse samenlevingen tot op het bot, maar hierdoor worden ze ook extreem vatbaar voor moslimoverheersing, die ze zelfs vrijwillig toejuichen! De elite is al geruime tijd bereid om hun zelfgecreëerde joodse staat voor dit doeleinde op te offeren en uit te leveren aan de islamieten. Hiervoor zetten ze ook linkse, zelfhatende joden in.

Wat zou jij doen als jouw nationale en internationale beleid is om een definitieve streep door deze rekening te zetten? Precies datgene wat Trump doet! Je sluit de landsgrenzen en verklaart je solidair met elke andere natiestaat die dezelfde nationalistische agenda voorstaat. Dit betekent dat in de strijd tegen het globalisme een alliantie met Israël momenteel absoluut noodzakelijk en onvermijdelijk is, noem het maar een noodzakelijk kwaad. Het is niet veel anders dan Poetins alliantie met Syrië, waar niet half zoveel kritiek op is. Poetin had simpelweg geen andere keus dan in te grijpen in Syrië, om de onder Obama ingezette opmars van ISIS een halt toe te roepen. Om dezelfde reden heeft Trump ook geen andere keus dan openlijk de kant van Israël te kiezen. Als je Jeruzalem aan de moslims geeft, zoals de elite wil, zullen de Soenni’s en Shiiten elkaar tot op het bot bevechten en elkaars heilige plaatsen opblazen en alle joden en christenen die ze zien de keel doorsnijden, zoals ze elders in het midden-oosten ook doen.

Bedenk ook dat Amerika al officieel sinds 1995 Jeruzalem erkent als hoofdstad van Israël, maar dat geen enkele president voor Trump dit openlijk heeft verklaard om het ‘vredesproces’ niet te willen verstoren. En wat heeft het opgeleverd? Nogmaals, ik pleit de joden niet vrij, maar het is me in de loop der jaren wel duidelijk geworden dat het erg lastig onderhandelen is met een ideologie die al 1400 jaar uit is op totale wereldheerschappij en geen enkele reformatie heeft doorgemaakt. Trump verkeert in oorlog met de globalisten en daarmee dus ook met de islam. We zien nu alweer de journaalbeelden van woedende moslims die ‘Dood aan Amerika!’ en ‘Dood aan Israel!’ scanderen. Dat is kennelijk heel normaal, we zagen het ook na de Deense cartoon van Mohammed. Hoe lang moeten we deze club van opgefokte fanatiekelingen nog tegemoetkomen, terwijl er van hun kant geen enkel compromis mogelijk is? Trump verkeert ook in oorlog met communisten als Kim Jung-un die precies dezelfde gestoorde mentaliteit heeft. Ergens zal er een duidelijke grens moeten worden getrokken, tot hier en niet verder. En iemand moet dat doen. Trump is degene die de ballen heeft om dit te doen.

Ik zie eerlijk gezegd geen andere optie dan oorlog met de islam en ook oorlog met communistische regimes als Noord-Korea. Op dit moment is Israël onder Netanyahu hierbij een bondgenoot. Het kan soms raar lopen, maar daar weet Poetin, die eveneens allerlei onverwachte allanties smeedt en daarbij vaak ook de andere kant op moet kijken, alles van. Dit is nu eenmaal hoe het geopolitieke spel gespeeld wordt. De wereld staat opnieuw op een kruispunt, waarbij het alles of niets is: of we bevechten de tirannie, of we zwichten ervoor, het is erop of eronder. De door het westen in het verleden bevochten vrijheidsidealen staan op het spel en dus is het beter te sterven in vrijheid dan te leven in gevangenschap!

583total visits,1visits today

One comment to “Jeruzalem – Trump heeft geen andere keus”
  1. MIKE: de strijd om Israël is vergiftigd door leugens. Leugens betreffende het ‘Palestijnse volk’, dat nooit bestond (kunt u minstens één Palestijnse leider vóór Arafat noemen?) en de ‘bezette gebieden’ (er heeft nooit een Palestijnse staat bestaan). Was het grondgebied van Israël werkelijk oorspronkelijk eigendom van ‘de Arabieren’ of ‘de islam’? Kan een politieke religie/ideologie recht doen gelden op land? Was al het land het persoonlijk eigendom van Palestijnse/Arabische eigenaars? Of was het deels eigendom van buitenlandse, d.w.z. Syrische, Libanese, Egyptische, Irakese of Turks/Ottomaanse grootgrondbezitters? En hoe en wanneer hadden die eigenaars het land in hun bezit gekregen? Werden kavels en transacties kadastraal beschreven, was er een wet die particulier eigendom beschermde, en hoe werd de wet gehandhaafd? Van wie was braakliggend land, dat geen met naam genoemde eigenaar had?…De strijd in het Midden-Oosten is geen territoriale, maar een ideologische strijd.De grond, het Israëlische land, moet weer in handen van de Islam komen. Het is theologisch onmogelijk dat (een) stad of land, die of dat ooit onder islamitische heerschappij stond, terug wordt gebracht in zijn pre-islamitische toestand en weer tot de Dar al-harb gaat behoren…’De heerschappij is alleen voor Allah.’/Koran:12:40…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.