Net geboren baby´s in Zuid-Afrika als proefkonijn

Samenvatting van onze zienswijze van 11 december 2017 met latere aanvullingen van 5, 8 en 12 januari jl. en extra informatie van 17 en 25 januari jl. vanwege de aanvraag voor een medische gentech proef en dus een introductie in het milieu van genetisch gemanipuleerde organismen van het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis in Amsterdam. Kenmerk IM-MV 17-004.(1)

Wij, De Gentechvrije Burgers, hebben een zienswijze geschreven met aanvullingen tegen een aanvraag voor een medische gentech proef (Recombinant BCG VPM1002BC) in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam, waarbij een gentech vaccin zal worden uitgetest op mensen met blaaskanker. Eerdere fases van dit experimentele vaccin werden o.a. via een proef toegediend als vaccin tegen TBC* (Naam: VPM1002, dit is een voorloper van VPM1002BC, waarin het hygromycine** resistentiegen nog wel aanwezig is, bron COGEM advies CGM/180111-01, conclusie: “Op basis van bovenstaande gegevens en onder navolging van genoemde voorschriften is de COGEM van oordeel dat de milieurisico’s verbonden aan deze klinische studie met gg-BCG verwaarloosbaar klein zijn.”)

Dit gg vaccin werd toegediend aan Zuid-Afrikaanse pasgeboren baby’s waarvoor de moeders toestemming zouden hebben gegeven. (2).

Het gg vaccin werd eerder gegeven aan Duitse proefpersonen (mannen) en daarna voornamelijk aan mannen en vrouwen in Zuid-Afrika die van Afrikaanse herkomst zijn.

*”In a second clinical trial, conducted in South Africa, 24 healthy male and female adults, predominantly of indigenous African descent and all with prior exposure to BCG, received VPM1002 at the same dose as in the phase Ia trial and were followed up for 6 months.” (2a).  

**Antibioticum  

Ook moeten deze kleine baby´tjes, dit zijn zowel jongetjes als meisjes gevaccineerd worden met een oraal polio vaccin en andere vaccins, waar aluminium in zit! (3). In steeds meer wetenschappelijk artikelen wordt beschreven, dat dit autisme zou kunnen veroorzaken.(4).

Wij zijn geschokt en vinden dat dit niet ethisch verantwoord is. Het gentech vaccin op deze kinderen is nog in een experimenteel stadium. “De mogelijke risico´s, eventuele voordelen voor de patiënten en andere medisch ethische aspecten verbonden aan klinische studies worden beoordeeld door de Centrale Commissie Mens gebonden Onderzoek (CCMO)”  lezen we in menige beschikking. Helaas heeft deze Commissie volgens ons deze aanvraag niet juist beoordeeld en had zij deze aanvraag nooit mogen goedkeuren. Deze proef gaat nl. volgens ons in tegen Directive 2001/20/EC, overwegingen 2, 3 en 6 (5).

Het wordt overigens tijd dat alle ethische kwesties verplicht worden beoordeeld via de wet die over introductie van genetisch gemanipuleerde organismen in het milieu gaat.

(5) Directive 2001/20/EC

Uitgelichte overwegingen, 2,3, en 6:

2). De erkende basisbeginselen voor de uitvoering van klinische proeven met mensen berusten op de bescherming van de rechten van de mens en de menselijke waardigheid met betrekking tot toepassingen van de biologie en de geneeskunde, zoals die bijvoorbeeld is opgenomen in de versie van 1996 van de Verklaring van Helsinki. De bescherming van de proefpersonen wordt gewaarborgd door een beoordeling van de risico’s op basis van aan elke klinische proef voorafgaande toxicologische experimenten, een toetsing door ethische commissies, de bevoegde instanties van de lidstaten en de regels voor de bescherming van persoonsgegevens.

3). Personen die niet hun toestemming kunnen geven voor een klinische proef moeten beschermd worden. Het is aan de lidstaten om daartoe regelingen vast te stellen. Deze personen mogen niet bij klinische proeven worden betrokken indien dezelfde resultaten ook kunnen worden verkregen met personen die wel bekwaam zijn om hun toestemming te geven. Als regel mogen zij alleen bij klinische proeven worden betrokken wanneer er redenen zijn om aan te nemen dat het onmiddellijke voordeel van de verstrekking van het geneesmiddel voor de betrokken patiënt groter is dan de risico’s. Klinische proeven met kinderen blijven evenwel noodzakelijk om de behandeling van deze bevolkingsgroep te verbeteren. Kinderen vormen namelijk een kwetsbare bevolkingsgroep die zich qua ontwikkeling, fysiologie en psychologie van volwassenen onderscheidt, waardoor leeftijds- en ontwikkelingsgebonden onderzoek voor deze bevolkingsgroep belangrijk is.

Geneesmiddelen voor kinderen, met inbegrip van vaccins, dienen wetenschappelijk te worden getest alvorens zij voor gebruik worden verspreid. Dit kan uitsluitend bereikt worden door geneesmiddelen die een significante klinische waarde voor kinderen kunnen hebben, aan een diepgaand onderzoek te onderwerpen. De daarvoor noodzakelijke klinische proeven moeten onder optimale bescherming van de proefpersonen plaatsvinden. Daarom is het noodzakelijk criteria voor de bescherming van kinderen bij klinische proeven vast te leggen.

6). Met het oog op een optimale bescherming van de gezondheid mogen in de Gemeenschap of in derde landen geen achterhaalde proeven of proeven die slechts een herhaling zijn van reeds uitgevoerde proeven worden verricht. Derhalve dient in het kader van de daarvoor geschikte instanties, zoals de Internationale conferentie voor harmonisatie te worden gewerkt aan de harmonisatie van technische eisen voor de ontwikkeling van geneesmiddelen.

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/eudralex/vol-1/dir_2001_20/dir_2001_20_nl.pdf

1967total visits,2visits today

, ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.