Formaldehyde in #vaccins

Door de vaccinatie-predikanten wordt nogal eens beweert dat Formaldehyde in vaccins niet gevaarlijk is omdat het ook van nature in de mens voorkomt en men er ook heel veel van binnen krijgt vanuit de omgeving en de voeding. Men stelt dat een appel heel veel meer formaldehyde bevat dan een vaccin. Daarbij gaat men dan voorbij aan het feit dat men een appel niet in een spier injecteert en dat de opname van stoffen via de mond en spijsvertering, of via de longen of huid, heel iets anders is dan directe injectie in het lichaam.

We hebben niet voor niets een huid en slijmvliezen om ons tegen de buitenwereld te beschermen en niets het lichaam binnen te laten wat niet actief door de lichaamskrachten omgevormd is of waartoe het hele organisme een juiste natuurlijke samenhang heeft ingesteld. Bij directe injectie is dat onmogelijk waardoor de stoffen die geinjecteerd worden altijd buiten de natuurlijke samenhang met het hele organisme vallen en altijd schadelijk zijn. Alles wat buiten de natuurlijke samenhang met het hele organisme valt is schadelijk voor het organisme. Zelfs de eigen lichaamscellen. Vallen die buiten de natuurlijke samenhang dan spreekt men van kanker (levende cellen) of gangreen / necrose (dode cellen).

Verder wordt vaak ingebracht dat formaldehyde door het lichaam zelf in de celstofwisseling wordt geproduceerd en in een bepaalde hoeveelheid in bloed en weefsel is terug te vinden. Hierbij wordt wederom voorbij gegaan aan het feit dat deze formaldehydeproductie alleen gezond kan verlopen wanneer het in de juiste natuurlijke samenhang met het gehele organisme verloopt. Formaldehyde kan enkel dan zonder schade toe te brengen in het lichaam bestaan wanneer het op de juiste wijze ingebed is in en verbonden is met de celstofwisseling. Het percentage ‘vrij’ formaldehyde in het lichaam bedraagt slechts 1 á 2 % (waarden van 0,3 tot 4,8 microgram/kg zijn gevonden; Clay & Sullivan, 2009) van de totale hoeveelheid formaldehyde in het lichaamsweefsel. Daaruit blijkt al dat het lichaam geen grote hoeveelheden ‘vrij’ formaldehyde toestaat om zichzelf niet te beschadigen.

Ook uit de korte biologische halfwaardetijd van formaldehyde (snelle afbraak) blijkt dat het lichaam de noodzaak ziet om vrij formaldehyde zeer snel te verwijderen. Kortom het lichaam weet dat het schadelijk is en ruimt het zo snel mogelijk op. De snelheid van afbraak is echter afhankelijk van vele factoren en bij ieder mens verschillend en zelfs door de tijd heen verschillend. Toevoer van buiten brengt dus altijd een gezondheidsrisico met zich mee.

Dan stelt men vaak dat het risico erg klein is omdat de hoeveelheid formaldehyde in vaccins maar klein is, terwijl er een redelijk grote hoeveelheid van nature in het bloed zit en weefsel zit. Men stelt dat er een toename van maximaal 1 tot 2 % van de totale hoeveelheid in het bloed plaats vindt door vaccinatie. Daarbij wordt dan wederom voorbij gegaan aan het feit dat nagenoeg al dit formaldehyde in het weefsel niet vrij is maar ingebed in de celstofwisseling en dat een toename van 1 á 2 % een verdubbeling van de hoeveelheid vrij formaldehyde betekent. Een toename van vrij formaldehyde van 100 tot 200% dus. Dat geeft al een heel ander perspectief. Maar zelfs deze gegevens blijken niet juist volgens de wetenschap.

De hoeveelheid vrij formaldehyde in het lichaamsweefsel ligt tussen de 0,3 tot 4,8 microgram/kg. Door vaccinatie komt er een hoeveelheid van 0,05 tot 0,1 mg/0,5 g (Bron RIVM) vrij formaldehyde zeer lokaal het lichaam binnen. Dat is 50 tot 100microgram/0,5 g oftewel 100.000 tot 200.000 microgram/kg. Dat is een factor 40.000 tot 666.000 keer de normaal in het weefsel vrij voorkomend formaldehyde. Dus in het contactvlak van de ingespoten 0,5 ml vaccin-vloeistof en het lichaamsweefsel is de concentratie vrij formaldehyde tienduizenden tot honderdduizenden keren de van nature aanwezige concentratie vrij formaldehyde. In ieder geval net na de vaccinatie. De duur is afhankelijk van de verspreiding en afbraak. Die zijn bij ieder individu weer verschillend.

Verdelen we de hoeveelheid vrij formaldehyde die met vaccinatie het lichaam binnen komt over de totale bloedhoeveelheid van een volwassen (stel 5 liter) dan komen we uit op 0,05 tot 0,1 mg/5l oftewel 10 tot 20 microgram / kg. Dat is nog steeds een factor 2 tot 67 hoger dan het van nature beschikbare vrije formaldehyde in het bloed. Dat geeft toch een enorm ander perspectief op het formaldehyde vraagstuk volgens mij.
Kinderen hebben een aanzienlijk kleiner bloedvolume dan volwassenen dus gelden uiteraard nog hogere factoren. Voor baby’s een factor 5 hoger; voor peuters een factor 3,3 hoger dan bij de volwassenen. We komen dan bij baby’s op een factor van 10 tot 325 keer de van nature aanwezige concentratie vrij formaldehyde. Voor peuters een factor van 6,6 tot 221 keer de van nature aanwezige concentratie vrij formaldehyde.

Dus zelfs wanneer we stellen dat na vaccinatie het vrije formaldehyde snel door het hele bloed verspreid wordt, blijft de concentratie dus een factor 10 tot 300 keer de van nature voorkomende concentratie vrij formaldehyde.

En ja, gelukkig is voor de meeste mensen onder de meeste omstandigheden gedurende het grootste deel van de tijd, het zelfgenezend vermogen van het lichaam voldoende om de concentratie formaldehyde weer snel af te breken en schade te herstellen. Maar zoals reeds gezegd is daarin iedereen verschillend en ook door de tijd heen verschillend. En niet alle schade laat zich even makkelijk repareren. Er is een grote diversiteit aan schade met formaldehyde in samenhang gebracht. De meeste wetenschappelijke onderzoeken betreffen echter enkel opname via de luchtwegen of via de spijsvertering of huid.

Ragner Onrust

211total visits,1visits today

,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.