#Exorcisme deel 1

  Exorcisme of duiveluitbanning is een bezwering gericht tegen slechte geesten,  met de bedoeling deze uit een voorwerp, een lichaam of een plaats...