Overheid gaat derden inzicht geven in je banktransacties en banksaldo met Europese PSD2 richtlijn

Op 13 januari 2018 is de nieuwe herziene Europese betaalrichtlijn PSD2 in heel Europa van kracht. PSD2 staat voor Payment Services Directive 2. Alleen als een klant uitdrukkelijk toestemming geeft, zijn banken verplicht bankgegevens te delen met andere dienstverleners. De nieuwe aanbieders krijgen dan inzage in het banksaldo of kunnen rekeningafschriften ophalen van de betaalrekening van consumenten.

De rekeninghoudende betalingsdienstaanbieder moet rekeninginformatieverzoeken van een derde partij op dezelfde wijze afhandelen als soortgelijke verzoeken via de eigen bankkanalen. Dezelfde informatie moet worden ontsloten met een vergelijkbare dienstverlening. In ieder geval moet de volgende informatie opgevraagd kunnen worden:

  • Saldo van de betaalrekening
  • Boekingsmutaties op de betaalrekening
  • Transactiedetails behorende bij de boekingsmutaties

Nothing to hide – volledige documentaire

NOTHING TO HIDE is a documentary researched and directed by a pair of Berlin-based journalists, Mihaela Gladovic and Marc Meillassoux. As producers, we have assembled a multi-national team to question the growing, puzzling and passive public acceptance of massive corporate and governmental incursions into individual and group privacy and rights. All too often the mainstream mantra has become “Surveillance? I have NOTHING TO HIDE!”