Nothing to hide – volledige documentaire

NOTHING TO HIDE is a documentary researched and directed by a pair of Berlin-based journalists, Mihaela Gladovic and Marc Meillassoux. As producers, we have assembled a multi-national team to question the growing, puzzling and passive public acceptance of massive corporate and governmental incursions into individual and group privacy and rights. All too often the mainstream mantra has become “Surveillance? I have NOTHING TO HIDE!”

Sleepwet – Zondag met Lubach

Op 1 januari 2018 gaat de nieuwe WiV in, de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Dat is de nieuwe wet die bepaalt wat de geheime diensten allemaal mogen. Daarin staat onder andere dat geheime diensten van de overheid massaal online communicatie mogen afluisteren, ook van niet verdachte burgers. Minister Plasterk, de baas van de AIVD, zegt dat we ons geen zorgen hoeven te maken, maar de controle over de sleepwet blijft erg vaag.