Een bericht voor alle zombies in Nederland

Subtitel: Symboliek wordt de ondergang van de Nieuwe Wereld Orde (NWO)

Zoals bijna elke week met de opname van dotcom.radio wordt ik op ideeën gebracht door de bijdragen van Ron, Mike en de input van de luisteraars. Een aantal weken geleden was dat een voltreffer met de simpele statement; “Eerst zien dan geloven”. Daar uit voort kwam het artikel; “Al het nieuws verdeel ik nu al in de oude en de nieuwe realiteit !!” Een hoop gevend artikel en klaarblijkelijk resoneert dit bij de lezers want het artikel is op weg naar het meest gelezen artikel op gedachtenvoer.

Gisteren kreeg ik weer zo’n voorzet van Mike bij dotcom.radio. We hadden het er in de uitzending al over gehad dat een goede leraar niet allen moet onderwijzen, motiveren en inspireren maar ook in zekere mate moet irriteren. De gedachte hierachter is, dat als iemand je irriteert je over het weerwoord grondig zal moeten nadenken, heel grondig immers, als je zomaar iets afvuurt als reactie, bedenk dat je gesprekspartner daar al lang zeer grondig over heeft nagedacht.

Wat Mike in de uitzending en op zijn forum regelmatig tot uiting brengt als er weer eens een poll verschijnt met ‘de politieke voorkeuen van Nederland’ en net als recent weer een zetel winst is voor de VVD, dit met een diepe zucht beantwoord wordt en de opmerking; “Nederland is verloren”

Dit kan ik helemaal onderschrijven want al diegene ALLEMAAL, hebben nog totaal geen kennis genomen van die NWO uitrol en de tegenpool de Q Anon beweging, en stemmen voor hun eigen ondergang. Onder deze stemmers zitten ook een grote groep die het nooit zullen leren en wij noemen dat zombies. Ik hoop dat ik nu genoeg irriteer? Ga dus maar eens uitzoeken of jij niet diegene bent die de vooruitgang dwarsboomt, …..

https://gedachtenvoer.nl/2019/08/19/een-bericht-voor-alle-zombies-in-nederland/

Gaan wij met de ‘vluchtelingen’ terug naar de ‘middeleeuwen’?

In de westerse wereld passen sommige mensen hun dagelijkse gewoontes al aan, worden de woorden zorgvuldig gekozen en zijn er in elk land no-go wijken ontstaan. Hoe lang blijft deze kruik te water gaan ‘voordat ‘ie barst’, en wie gaan dan geslachtofferd worden?

Aanvallen op klaarlichte dag in druk bevolkte stedelijke gebieden. Londen maakte al melding van 15.000 geregistreerde steekincidenten in 2018. Zweden is reeds verloren en als vakantieland niet meer veilig te bezoeken, Duitsland is hard op weg dezelfde richting op te gaan en in vele andere landen zijn ook brandhaarden. Ook Amsterdam is onder leiding van … snel aan het afglijden. Binnenkort zou daar de overvloed aan toeristen wel eens voorgoed opgelost kunnen zijn. Een land, een streek, een stad zien afglijden gaat razend snel en kan in luttele weken of een enkele dag plaatsvinden.

De wal gaat het schip keren, de EU vaart niet de koers van de burgers, overal ter wereld zien we de protesten gesteund door miljoenen mensen, we moeten – hoe dan ook – schoon schip gaan maken voordat we op de klippen lopen.

“Ik twijfel al lang aan de wijsheid van de Nederlanders en ik weet niet in welk rijtje ik jou kan plaatsen?

Link

Horen, zien en … ZWIJGEN, …

De vertaling met Google Translate blijkt: Hear no evil, see no evil, speak no evil. Hier achter het bekende vinkje wat betekend dat deze vertaling is goedgekeurd. Ik wilde de Engelse vertaling hebben om wat bijbehorende plaatjes te zoeken.

De betekenis uit het oude China van horen zien en zwijgen is; “Kijk niet naar, luister niet naar, spreek niet uit en richt je niet op wat in strijd is met welvoegelijkheid”. Dat roept weer gelijk de vraag op, wat is de exacte betekenis van; “welvoegelijkheid” Met de synoniemen voor dit woord komen we een stuk verder, fatsoenlijk, betamelijk, eerlijk, gepast, discreet, netjes, adequaat, achtenswaardig, welgemanierd, correct.

Het horen, zien en zwijgen heeft wel een verband met de huidige intense censuur maatregelen die big tech bedrijven uit mogen oefenen onder de welwillende toe’ziende’ oog van onze overheid, die via de media zorgdragen dat we niet meer alles te horen en zien krijgen of via een ‘gekleurd’ beeld die ons de illusie moeten geven dat alles goed is en vooral; “Leve de democratie”. De illusie van inspraak.

Het dichtspijkeren van de sociale media is al bijna compleet, de MSM lopen al lang aan de leiband en een internet ID systeem of een sociaal paspoort invoeren volgens het Chinese model want iedereen moet in het ‘gareel’ lopen.

Maar wacht eens even, dat doen ze al in grote meerderheid. Het begint al met; “Wat zal een ander denken / zeggen als ik dit of dat doe?” Hoeveel mensen passen ongemerkt hun gedrag niet aan op deze denkwijze. En over denken gesproken, een onverwachte schare mensen hebben mijn artikel; “Hoeveel mensen lijden aan een denkstoornis?”, gelezen. Chapeau, hoedje af.

Dus de ‘insiders’ weten nu dat +90% ongezond eet, dat de meerderheid de leugens van de dokter zijn kwakzalverij klakkeloos aanneemt en dat geld een hocus pocus systeem is om ons te manipuleren, en … dat de politiek helemaal een loopje met ons neemt, … Tenminste als je wat verder hebt gelezen.

Nou laat ik de toonzetting een beetje vriendelijke doen zijn, ik weet dat steeds meer mensen op de hoogte zijn van vele misstanden in de wereld, …

Een boek over: “Kan een mens veranderen”?

Kunnen mensen veranderen?

Een vraag die me­nig­een al heeft gesteld voor wat voor reden dan ook.

Het antwoord is volmondig ‘ja’. Er zijn boeken vol geschreven over bijvoorbeeld of je introvert wordt ge­bo­ren of tijdens en door je opvoeding introvert bent geworden.

Het is het beroemde nature versus nurture vraag­stuk (nurture: oorsprong eigenschappen van een individu). Velen van ons weten dat er niet zoiets is als zwart of wit. Er is meer tussen hemel en aarde dat we niet kunnen zien of begrijpen. We hebben zowel met nature als met nurture te maken.

Het is absoluut aangetoond (met DNA onderzoek) dat de blauwe ogen van iemand, het rode haar of an­de­re fysieke kenmerken te vinden zijn in de fa­mi­lie­lijn.

Maar zijn angst, temperament, moed, durf, ex­tra­vert of introvert, om maar eens een paar ka­rak­ter­trek­ken of eigenschappen te noemen, ook geërfd of zijn die ontstaan door omgeving/opvoeding?

Vaak hoor je zeggen: “Zo ben ik nu eenmaal.”

Eigenlijk zouden die mensen moeten zeggen: “Zo ben ik nu eenmaal … geworden.”

Stel je eens voor dat je op je geboortedag was af­ge­staan / geadopteerd door een Chinees echtpaar en was meegenomen naar China.

https://gedachtenvoer.nl/2019/06/15/boek-kan-een-mens-veranderen/

En alweer een nieuwe feministische fopstudie!

Dit bericht was gisteren landelijk nieuws:

Een ‘onderzoek’ gedaan door drie VROUWEN op last van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH). De onderzoeksleider Marijke Naezer heeft een eigen website, waarop te lezen valt:

Ik ben cultureel antropoloog en genderstudies wetenschapper, gespecialiseerd in de thema’s gender, diversiteit en seksualiteit.

Ze werd door Thijs van den Brink geinterviewd op Radio 1. Thijs deed nog een poging om te suggereren dat mannen ook ten onrechte kunnen worden beschuldigd door vrouwen, maar Marijke Naezer vond het ‘jammer’ dat hij dit ter sprake bracht. Ze had immers talloze ‘huilende vrouwen’ geinterviewd die allemaal ‘anoniem willen blijven’ en de suggestie dat vrouwen niet de waarheid zouden spreken over dit soort ‘harassment’ (haar woord hiervoor) bestaat niet in haar bevooroordeelde hoofd.

Naast Marijke Naezer heeft ook Marieke van den Brink bijgedragen aan het ‘onderzoek’ naar ‘harassment’ van vrouwen door hun mannelijke collega’s of superieuren in de academische wereld. Wat lezen we hier over haar ‘prestaties’?

Mijn overkoepelende onderzoekslijn bestaat uit het bestuderen van de plaats en het functioneren van gender en diversiteit in organisaties en naar mogelijkheden en belemmeringen om indirecte, onbewuste uitsluiting van specifieke groepen op de arbeidsmarkt te voorkomen.
Ik ben voorzitter van Radboud Gender & Diversity Studies waarin meer dan 100 wetenschappers uit verschillende disciplines met elkaar samenwerken.

En de derde ‘onderzoeker’, Yvonne Benschop?

Yvonne Benschop is hoogleraar Bedrijfskunde, in het bijzonder Organizational Behavior bij het Institute for Management Research. Zij is geaffilieerd aan het Center for Gender in Organizations van Simmons School of Management, te Boston, USA.
Zij geeft samen met Prof dr Mieke Verloo en prof dr Anna van der Vleuten leiding aan de multidisciplinaire facultaire onderzoeksgroep Gender and Power in Politics and Management, waarin 25+ onderzoekers uit de Bedrijfskunde, Politicologie, Economie en Geografie, Planalogie en Milieukunde samenwerken.
Zij geeft onderwijs en doet onderzoek op het terrein van de werking van gender en diversiteit in organisaties, en is bijzonder geïnteresseerd in informele organisatieprocessen die diversiteit, gender gelijkheid en inclusie hinderen.
Recente onderzoeksprojecten gaan over gender en inclusie in leiderschap, vrouwennetwerken en diversiteitnetwerken, internationaal vergelijkend onderzoek naar de genderpraktijken in de carrières van jonge wetenschappers (www.garciaproject.eu)
en het realiseren van organisatieverandering naar meer diversiteit, gelijkheid en inclusie in tijden van flexibilisering en globalisering.
Zij is Co-Editor in Chief van het tijdschrift Organization, Associate editor van Gender, Work and Organization, en lid van de editiorial boards van verschillende andere wetenschappelijke tijdschriften.

Zucht. Diepe zucht. En Naezer, Van den Brink en Benschop halen het landelijke nieuws met hun fopstudie, waaruit zou blijken dat het allemaal kommer en kwel is voor vrouwen in de academische wereld.

Gisteren opperde Thijs van den Brink op Radio 1 nog tegenover Marijke Naezer dat zij toch maar mooi hoogleraar is geworden. Waarop Naezer antwoordde dat dit weliswaar zo is maar dat slechts 20,6% van de universiteitsprofessoren vrouwelijk is en er dus sprake is van structurele tegenwerking door mannen binnen de academische wereld. Het is weer hetzelfde gezeik over het fictieve ‘glazen plafond’ in het bedrijfsleven. Het komt niet bij deze vrouwen op dat er andere redenen kunnen zijn waarom iets meer dan 20% van de hoogleraren vrouw is, zoals de EIGEN KEUZE EN VERANTWOORDELIJKHEID om dergelijke posities te ambieren en, nog veel belangrijker, NIET KUNNEN OMGAAN EN NIET MEE KUNNEN KOMEN MET COMPETITIE.

Dat laatste, competitiedrang, wordt veelvuldig genoemd in de ‘studie’ van de 3 gender- en diversiteits’professoren’. Mannen zouden zichzelf boven vrouwen plaatsen en hen structureel dwarsbomen op basis van prestige en geldingsdrang. Deze aanname vormt ook de basis van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren:

1. De stichting heeft ten doel het bevorderen van een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen binnen de universitaire gemeenschap.
2. De stichting tracht dit doel te bereiken door:
a. Het versterken van de band tussen vrouwelijke hoogleraren in Nederland, zowel disciplinair als interdisciplinair en het bieden van steun in alle activiteiten die met het hoogleraarschap samenhangen.
b. Het bevorderen van doorstroming van capabele vrouwen naar hogere universitaire rangen, alsmede het voorkomen van uitstromen van vrouwen.
c. Samenwerking met organisaties op het terrein van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs die vergelijkbare doelstellingen beogen.
d. Het nastreven van een evenredige vertegenwoordiging van vrouwelijke hoogleraren in plaatselijke en landelijke commissies en adviserende lichamen op het terrein van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.
e. En verder door alles wat bijdraagt aan het bereiken van het doel, mits hierdoor niet in strijd met de wet, goede zeden of openbare orde wordt gehandeld.

Als je met een dergelijk vooroordeel voortkomend uit het slachtofferfeminisme al een onderzoek ingaat, dan moet je ook niet raar opkijken als het resultaat van je onderzoek exact bevestigt wat je al vermoedde. Sterker nog, het is ‘nog erger dan we dachten’.

Dit is het gif, de kanker in de samenleving waar we mee te maken hebben. Dit is de ondermijning van binnenuit. De reden waarom de academische wereld zo competitief is is omdat een beschaving er baat bij heeft als alleen de BESTEN de top bereiken. De werkelijke gelijkheid is gelijkheid van kansen. Er is niets wat vrouwen in de weg staat om op basis van VERDIENSTEN de top te bereiken. Die 20% die een hoge leerstoel bekleden in de academische wereld is bezaaid met ‘gender’professoren, een niet-wetenschappelijk en totaal fictief studiegebied waarin men gelijkheid van uitkomst nastreeft en waarin geen plaats is voor diversiteit van meningen. Dit is COMMUNISME, mensen, en het is GIF. Alles wordt kapot genivelleerd tot de grijze middenmaat waarin vrouwen wel meekunnen en zich thuisvoelen. Onze meritocratische cultuur wordt van binnenuit ondermijnd door linkse vrouwen!

Is Thierry Baudet werkelijk een seksist?

Na de door FvD behaalde monsterzege van afgelopen woensdag wordt op social media door vrouwen het volgende artikel volop gedeeld:

https://www.vogue.nl/cultuur/opinie/a26891708/thierry-baudet-vrouwen-denkt-zegt/

Hier mijn reactie op de in dit artikel geuite beschuldigingen aan het adres van Baudet:

Het feit dat vrouwen alsnog 36 procent van de stemmen hebben bijgedragen aan de ‘monsteroverwinning’ van 12 zetels in de Eerste Kamer vind ik ronduit bizar in het licht van Baudets eerdere uitspraken over vrouwen. Vrouwen zijn volgens Baudet namelijk ‘minderwaardig’.

Door het woord ‘minderwaardig’ tussen aanhalingstekens te zetten wordt gesuggeeerd dat dit een uitspraak is van Baudet die wordt geciteerd. Nergens heeft Baudet dit woord echter letterlijk in de mond genomen over vrouwen. Thierry wordt dus op slinkse wijze een uitspraak in de mond gelegd die hij helemaal niet heeft gedaan.

‘Ik weet wel dat vrouwen over het algemeen minder excelleren in een heleboel beroepen en minder ambitie hebben. Vaak ook meer interesse hebben in gewoon meer familieachtige dingen enzo.’

We excelleren minder, en hebben minder ambitie. Seksistisch much, Thierry? ‘Ja, maar het is gewoon zo.’

Wie zijn de beste komieken, schilders, dichters, schrijvers, muzikanten, koks, filosofen, etc.? Antwoord: MANNEN. Dit zit hem in het hormoon testosteron, dat competitiedrift teweegbrengt. Vrouwen aan de top zijn een regelrechte RAMP! Er zijn vele voorbeelden, maar het voorbeeld van Marissa Mayer die als CEO van Yahoo het bedrijf aan de rand van de afgrond bracht is recent en veelzeggend:

https://www.forbes.com/sites/mikemyatt/2015/11/20/marissa-mayer-case-study-in-poor-leadership/#593c6e933b46

En het EVOLUTIONAIRE feit dat vrouwen meer geinteresseerd zijn in ‘familieachtige dingen’ is nota bene te zien in de Insta van auteur Zoe Rosielle zelf, waarop ze veelvuldig te zien is met haar kind en vriend of man.

‘Het is normaal voor een vrouw om een beetje linksig te zijn. Dan ontmoet ze een man die gewoon rechts is, en dan zegt ze: “Ja, die heeft ook wel gelijk.” In mijn ervaring.’

Dat moet dus gebeurd zijn met die 36% vrouwelijke stemmers?

Geen idee wat die 36% vrouwen heeft gemotiveerd en dat weet Zoe Rosielle evenmin. Het is niet ondenkbaar dat een percentage van de vrouwelijke Thierry-stemmers inderdaad op hem gestemd heeft omdat hun man of vriend dat ook doet. Ik kan me ook levendig indenken dat sommige vrouwen op Thierry stemmen omdat ze hem een lekker ding vinden. Dat verklaart ook het succes van Klaver. Of Trudeau. Of Macron. Als dit soort ‘hunks’ echter vervolgens hun land naar de rand van de afgrond brengen blijkt dan pas hoe schadelijk de vrouwelijke impuls om te kiezen voor vorm i.p.v inhoud heeft uitgepakt voor de voltallige bevolking. In het geval van Baudet pakt het toevallig wel goed uit, want die koppelt ‘looks’ aan ‘brains’. Het zegt echter veel over wat vrouwen beweegt om op bepaalde mannelijke politici te stemmen.

Grab ‘em by the pussy is niks bij Baudets uitspraken over vrouwen.

‘Grab ’em by the pussy’ ging over Trumps constatering dat als je rijk en machtig bent als man de vrouwen zich aan je voeten werpen en je ze alles kunt laten doen wat je maar wil. Wat is hiervan niet waar? Hoeveel mannelijke groupies ken jij die vrouwelijke artiesten van stad naar stad volgen en zich verdringen om met hen naar bed te gaan? En mannelijke harems, ken jij die? Ik ook niet.

Maar wat zou Thierry dan gezegd hebben dat nog veeeeel erger is? Nou, dit bijvoorbeeld:

‘Vraag het ook maar eens aan een verkrachter. Even los van al het tegengestribbel en uiterlijk verzet: vrouwen reageren ontzettend op zulke nietsontziende mannelijkheid.’

Hoe valt te verklaren dat de meest voorkomende seksuele fantasie van vrouwen VERKRACHTING is? In zijn uitspraak geeft Thierry de verklaring, maar dit is een groot taboe dat niet mag worden uitgesproken. En het gigantische succes van 50 Shades of Grey onder vrouwen, dat over SM en bondage gaat? Vrouwen willen gewoon gedomineerd worden, punt. Is dit een vrijbrief voor mannen om te verkrachten? Nee, natuurlijk niet, en dat zegt Thierry ook niet.

In een uitzending van De Wereld Draait Door blijkt echter dat TB ook buiten zijn pseudo-literaire bubbel dergelijke standpunten aanhoudt: ‘Als een vrouw “nee” zegt moet je niet denken “O, ze wil het niet”, dan moet je zeggen: “Schatje, we gaan nog even wat drinken.” Gewoon nog even aandringen.’

Wat klopt hier niet aan? Dit heet ‘playing hard to get’ en maakt al sinds mensenheugenis onderdeel uit van de menselijke ‘paringsdans’. In de dierenwereld komt dit fenomeen ook volop voor. Vrouwen zouden hier blij mee moeten zijn, want hiermee hebben ze alle macht in handen!

In een opiniestuk gaat hij nog een stapje verder: ‘[Vrouwen] willen helemaal niet […] dat je hun ‘nee’, hun weerstand respecteert: de realiteit is dat vrouwen overrompeld, overheerst, ja: overmand willen worden.’

Tjonge-jonge, wat gaat die Baudet ver hier, zeg. En opnieuw verkondigt Baudet een EVOLUTIONAIRE waarheid, die kennelijk in dit feministische tijdperk politiek incorrect is geworden. Het cultuurmarxisme, waar het feminisme onderdeel van uitmaakt, is in alle opzichten in strijd met de realiteit, de natuur en het logische verstand. Men poogt via een progressieve culturele revolutie de mens te veranderen, maar vele honderdduizenden jaren instinct laten zich niet veranderen. Wat hier gepoogd wordt is het herschrijven van het ‘sociale contract’ tussen mannen en vrouwen en het levert onzekere mannen en alleenstaande vrouwen op. En Zoe Rosielle werkt hier driftig aan mee. Hier geeft ze zowaar zelf haar agenda bloot:

Twee jaar geleden werden deze uitspraken al opgepakt in de media. Old news dus. Ik dacht destijds dat we Baudet konden wegzetten als een enge, belachelijke, lavendelzakjes snuivende infinity pool naturist, die we nu helemaal niet meer serieus konden en hoefden te nemen.

Nou, dat ‘wegzetten’ (framen) is dus niet gelukt! Maar zijn dit alle ‘argumenten’ of volgt er nog meer?

Het gevolg van de Provinciale Statenverkiezingen is dat een man en partij met deze seksistische overtuigingen de komende vier jaar in de Eerste Kamer het politieke debat grotendeels zal bepalen. Ik ga me even heel hard plaatsvervangend schamen voor die 64% man en 36% vrouw die dit mogelijk heeft gemaakt.

Nee, dat was het kennelijk. Je ziet het, het is ‘onomstotelijk bewezen’: Thierry Baudet is een onverbeterlijke en beschamende seksist. Case closed. Wees nu eens eerlijk: wat heeft Thierry nu werkelijk gezegd dat niet klopt? Alleen een cultuurmarxistische millennial als Zoe Rosielle ziet hier ‘seksisme’ in. Oh, en ongetwijfeld ook ‘racisme’, ‘fascisme’ en ‘homofobie’. Vooral zo doorgaan, binnenkort hebben deze termen geen enkele inhoud en waarde meer. Tegen de tijd dat ze werkelijk van pas komen gelooft niemand je meer, je kunt namelijk maar zoveel keer op geloofwaardige wijze schreeuwen dat er een wolf aankomt. En hoeveel sterke mannen zullen dan nog klaar staan om jou te beschermen? Beterschap met je verstand, Zoe!

 

 

 

 

De nieuwe politiek correcte Sint V2.0

Dit jaar maken we kennis met de nieuwe Sint, een oude traditie die onderhevig is aan politieke correctheid. De Sint zal dit jaar niet meer met een stoomboot komen maar onder druk van de klimaat lobby dit jaar kiezen voor een electrische boot ipv een op kolen gestookte stoomboot.

De zwarte piet zal dit jaar vervangen worden door blanke ZZP’ers en deeltijd pieten met een nul uren contract die een flinke besparing geven op de loonkosten en zij zullen gekleed worden in genderneutrale kleding van sponsor Hema. 

Omdat de Sint veel scholen bezoekt worden de lekkernijen dit jaar vervangen door produkten verarmd met zoetstoffen onder druk van een industrie lobby die de bevolking wijs wil maken dat chemische suikers beter zijn dan die uit suikerbieten.

Ook zullen de nachtelijke bezoekjes aan de daken een een andere vorm krijgen, door zonnepanelen en steeds
meer natte groene daken is het risico’s voor de arbeidsongeschiktheid verzekeraars te groot, men gaat nu met drones werken.

Ook zijn de pepernoten in de ban, ze geven teveel verwarring  bij kinderen met een notenallergie. Men overweegt nog een nieuwe naam te gebruiken, acrylamide balletjes.

Als laatste wordt de kleding van de Sint aangepast omdat de link tussen bisschopskleding en kleine kinderen gevoelig ligt en de mijter zal worden vervangen door versie van de Lidl die ervaring heeft met het verwijderen van religieuze symbolen op de verpakking.

Verder heeft Facebook heeft dit jaar een nieuwe service aan de Sint aangeboden, een Kickout blokkeer filter speciaal voor de Friese fans.

Wij wensen u fijne dagen
Sint en de ZZP’ers