We hebben een verouderd democratisch systeem – #democratie

We hebben een verouderd democratisch systeem. We hebben een 150 jaar oude bestuurdersdemocratie, waar de kiezer niet de macht kiest, maar slechts de controle van de macht. In een moderne maatschappij waarin we steeds meer verantwoordelijkheden krijgen en steeds meer keuzemogelijkheden krijgen over steeds meer terreinen, kan je niet volstaan door de bevolking één maal in de vier jaar een uitspraak te laten doen.