Groundwar – when playing fields become battlefields

A filmmaker’s investigation into the death of his father takes him deep into the world of golf, chemical lobbying, and citizen activism, where he learns that the rampant use of pesticides around the world may be far more damaging than he thought. What chance do we have at creating a safer world for ourselves and our children? The answer may lay with the incredible people he encounters along his journey.

De dag van: Rolstoel vernietiging – Straling ‘ongeluk’ – Robot Politie – Smartmeters verbod – Levensverwachting daalt in het VK.

Hartverscheurende’ scène in Boston waar politie rolstoelen van daklozen vernietigt

Russische onderzoeksfaciliteit gaf stilletjes 100 keer meer straling af dan de ramp in Fukushima … en bijna niemand meldde het.

Kunstmatige (A.I) “RoboCops” blijven verschijnen in de VS om Biometrische gegevens te verzamelen om ‘zwarte lijsten’ te maken.

Franse rechtbank beslist tegen slimme meters voor nutsbedrijven omdat ze mensen ziek maken

Levensverwachting daalt in het Verenigd Koninkrijk

https://gedachtenvoer.nl/2019/08/08/de-dag-van-rolstoel-vernietiging-straling-ongeluk-robot-politie-smartmeters-verbod-levensverwachting-daalt-in-het-vk/

Balans vinden in een hectische wereld zonder de essentie uit het oog te verliezen.

Als je net als het team van dotcom.radio te maken hebt met de stortvloed aan nieuws, propaganda en nep-nieuws dan is balans in je leven creëren best belangrijk. Het nieuws gaat immers constant door, dag en nacht en ook in de vakantietijd en feestdagen is Allert zijn gewenst omdat juist in deze tijd stiekem zaken doorgevoerd worden. Het nieuws lijkt, … of is juist aan het versnellen zoveel onderwerpen hebben we elke week op de radio. We stippen het even aan en jij mag verder je onderzoek doen — zonder de belangrijke zaken in je leven — uit het oog te verliezen.

https://gedachtenvoer.nl/2019/06/05/balans-vinden-in-een-hectische-wereld-zonder-de-essentie-uit-het-oog-te-verliezen/

Bas Eickhout tevreden over meer transparantie op glyfosaat en andere pesticiden

Er komt meer openheid over chemische producten die gebruikt worden in voedsel (zoals additieven) en in de voedselproductie (zoals pesticiden). Woensdag bekrachtigde het Europees Parlement een wetsherziening die hiervoor moet zorgen. GroenLinks Europarlementariër Bas Eickhout is tevreden met het resultaat: “De succesvolle rechtszaak van de Europese Groenen zorgde er al voor dat studies over de toelatingseisen van glyfosaat op de EU-markt vrijgegeven worden. Nu hebben we er ook een EU-wetgeving doorheen gekregen dat deze informatie voortdurend beschikbaar moet stellen.”

Het gaat hier om de Europese Algemene Levensmiddelenwetgeving (General Food Law). Dat is de Europese basis van de Nederlandse Warenwet en stelt regels voor de volledige voedselketen vast. Deze regels moeten gezamenlijk goede informatievoorziening en voedselveiligheid garanderen over alles dat we eten en drinken.

In de praktijk bleek dat die regels onvoldoende waren. Eickhout: “Multinationals als Monsanto (nu Bayern), die actief zijn in de voedingsindustrie, kunnen onder het motto van ‘concurrentiebescherming’ studies over de veiligheid van hun producten geheim houden. Hierdoor kan niet fatsoenlijk gecontroleerd worden of deze studies op de juiste manier zijn uitgevoerd en toelating op de EU-markt terecht is. Terwijl het juist vaak gaat over studies die industrie zelf heeft laten uitvoeren. Dat riekt dan uiteraard al snel naar belangenverstrengeling.”

De wetsherziening zorgt ervoor dat er veel meer openbare informatie beschikbaar komt over de veiligheid van chemische producten in voedingswaren. “Zo komt er een openbaar register met alle studies die gebruikt zijn voor de wettelijke autorisatieprocedure van een bepaald product. Het geeft wetenschappers de mogelijkheid om van buitenaf studies te beoordelen en opnieuw te doen. Dat verbetert de externe controle en het consumentenvertrouwen, en zorgt voor meer bescherming van mens en milieu,” aldus Eickhout.

EU en kabinet gaan door met controversiële vergunningen omstreden bestrijdingsmiddelen

Vandaag heeft de Europese Commissie, in een extra vergadering en met steun van Nederland, de vergunning voor een groot aantal omstreden pesticiden verlengd. Hierbij is de procedureel vastgelegde wetenschappelijke veiligheidstoets niet uitgevoerd. De instanties die de veiligheidstoetsen zouden moeten uitvoeren beroepen zich al enige tijd op tijdgebrek. Het zou daarom niet eerlijk zijn richting pesticiden producenten om de stoffen nu te verbieden; de omgekeerde wereld, vindt foodwatch.
Het betreft onder andere bestrijdingsmiddelen die eerder in andere procedures zijn aangemerkt als hormoon verstorend of schadelijk voor het ongeboren kind en de vruchtbaarheid. Deze stoffen worden nu ‘blind’ verlengd. Eerder nam het Europees Parlement hiertegen al een resolutie aan. Het Nederlandse kabinet had voorafgaand aan de vergadering verklaard voor verlenging te stemmen, met een kritische stemverklaring. Dit doet zij ondanks dat ook in de Tweede Kamer tegen soortgelijke verlengingen eerder een motie is aangenomen.
Hormoonverstorend en toxisch voor de voortplanting
Op de bijeenkomst van Europese Commissie en experts van de lidstaten (SCoPAFF) vandaag (maandag 15 april) stond de procedurele verlenging van meer dan 30 pesticiden geagendeerd. De verlenging gebeurt zonder enig onderzoek of inhoudelijke onderbouwing omdat de Europese beoordelingsinstanties, waaronder EFSA, onderbezet zeggen te zijn. De eerder aangetoonde schadelijke eigenschappen van diverse pesticiden zijn zodanig dat een volledige wetenschappelijke herbeoordeling logischerwijs tot een verbod zou moeten leiden. Zo is van flumioxazine eerder vastgesteld dat het ongeboren kind en de vruchtbaarheid kan beschadigen en wordt tebuconazole ervan verdacht het ongeboren kind te kunnen beschadigen. Deze stoffen zouden niet door een herbeoordelingstoets komen en zouden dan ook nooit verlengd mogen worden. Ook diverse andere bestrijdingsmiddelen staan op de lijst van ‘candidates for substitution’ vanwege de toxiciteit en gebruik zou daarom zo snel mogelijk gestopt moeten worden. Dit betreft onder andere dimethoatefenamiphos en metribuzin.
De reden van automatische verlenging die gangbaar hierbij wordt gegeven is dat “de beoordeling van de stoffen is uitgesteld om redenen die de aanvragers niet verwijtbaar zijn.” Een verbod zou om die reden niet eerlijk naar de pesticideproducent zijn. foodwatch: “De omgekeerde wereld: producenten die al jaren pesticiden op de markt houden waarvan is vastgesteld dat ze gevaarlijk zijn, krijgen kennelijk een betere rechtspositie dan burgers.”
Schoffering parlement en consument
Het Europees Parlement heeft in een resolutie (punten 39 en 40) uitgesproken deze automatische verlengingen onaanvaardbaar te vinden, en een onmiddellijk verbod gevraagd op de groep omstreden pesticiden die zo schadelijk zijn dat ze niet voldoen aan de wettelijke veiligheidscriteria. De Europese Commissie legt in schriftelijke antwoorden op eerdere vragen van het Europees Parlement de verantwoordelijkheid volledig bij de lidstaten neer, en zegt dat ze geen andere keuze heeft dan de goedkeuringen te verlengen in geval de veiligheidstoets niet heeft plaatsgevonden. foodwatch wijst erop dat bij een groot deel van de stoffen al reeds in 2015 de risico’s voor mens en milieu wettelijk zijn vastgesteld, en de wetgeving de mogelijkheid biedt om reeds verleende goedkeuring in te trekken wanneer de risico’s voor mens, dier en milieu onaanvaardbaar worden geacht. De sterk verouderde toelating van deze risicovolle pesticiden kan en moet dus gewoon ingetrokken worden.
Ook Nederlands parlement wil verzet
In december sprak een meerderheid van de Tweede Kamer zich ook al uit tegen soortgelijke verlengingen. Het parlement wil dat Nederland zich daartegen verzet. Een motie werd gesteund door PvdDieren, GroenLinks, SP, PvdA, D66, Denk, 50Plus, FvD en de PVV. Minister Schouten (LNV) toonde zich in het debat dat aan de motie voorafging, juist een voorstander van de verlengingen.
Onderzoek foodwatch: omstreden pesticiden jarenlang verlengd
Bestrijdingsmiddelen die in de EU gebruikt mogen worden, moeten voor toelating beoordeeld worden op schadelijkheid. Volgens de wet moet elke stof vervolgens na de eerste tien jaar opnieuw beoordeeld worden om te kijken of volgens nieuwe wetenschappelijke inzichten de risico’s van het bestrijdingsmiddel voor mens, dier en milieu nog acceptabel zijn. Regelmatig leidt dit tot een verbod. Uit onderzoek van foodwatch blijkt dat deze herbeoordeling bij ruim tweehonderd pesticiden veel te laat komt. De oude goedkeuring wordt dan procedureel automatisch verlengd, tot wel vijf keer achter elkaar, zonder de voorgeschreven veiligheidstoets. Er zijn meerdere bestrijdingsmiddelen al sinds 2002 toegelaten zonder herbeoordeling.
meer informatie:
· Persbericht augustus 2018: Capaciteitsgebrek houdt omstreden pesticiden in gebruik en bericht van Trouw
· Achtergrondrapport over de verlengingen van bestrijdingsmiddelen: Ten minste onhoudbaar tot
· Antwoorden op Kamervragen van PvdD en PVV

Blootstelling aan DDT verhoogt risico op borstkanker voor alle vrouwen tot en met 54 jaar

Volgens een nieuwe studie verschenen in het Tijdschrift van het National Cancer Institute, hebben alle vrouwen blootgesteld aan hoge niveaus van DDT, een verhoogd risico op borstkanker tot en met 54 jaar, maar de timing van het risico hangt af van wanneer ze voor het eerst werden blootgesteld. Vrouwen blootgesteld vóór hun 14 jaar, hebben de meeste waarschijnlijkheid op het ontwikkelen van premenopauzale borstkanker, terwijl degenen die werden blootgesteld na de kindertijd een verhoogd risico liepen op het ontwikkelen van kanker tussen de leeftijd van 50 en 54 jaar.

https://www.leefbewust.com/2019/nieuws/borstkanker_ddt.html