De zaak Saleh vs Bush

Vijftien jaar geleden, op 20 maart 2003, beginnen Amerikaanse troepen aan de inval van Irak. Doel is het omverwerpen van het regime van dictator Saddam Hoessein, van wie wordt gesuggereerd dat hij over massavernietigingswapens beschikt. De zaak Saleh vs Bush is het persoonlijke relaas van de Amerikaanse advocaat Inder Comar. Hij is ervan overtuigd dat plegers van oorlogsmisdaden, zoals het beginnen van een oorlog die indruist tegen internationaal recht, gewoon veroordeeld zouden moeten worden.

link