De herhaling van agent orange, de gevolgen Amerikaanse witte fosforbommen in Irak, opnieuw de kinderen die de prijs betalen

In the aftermath of the war, the city saw a significant rise in cases of cancer and birth defects. Research, including the epidemiological study ‘Cancer, Infant Mortality and Birth Sex-Ratio in Fallujah, Iraq 2005 – 2009’ by Busby, Hamdan and Ariabi, published in the International Journal of Environmental Research and Public Health, has linked this increase to the bombardments during which chemical weapons could have been used. The Second Battle of Fallujah, code named ‘Operation Phantom Fury’ was launched by the US and its allies in November 2004. Later, US forces admitted that they used white phosphorus during the operation, but US Central Command (CENTCOM) has denied using depleted uranium munitions in the same operation.

 

De zaak Saleh vs Bush

Vijftien jaar geleden, op 20 maart 2003, beginnen Amerikaanse troepen aan de inval van Irak. Doel is het omverwerpen van het regime van dictator Saddam Hoessein, van wie wordt gesuggereerd dat hij over massavernietigingswapens beschikt. De zaak Saleh vs Bush is het persoonlijke relaas van de Amerikaanse advocaat Inder Comar. Hij is ervan overtuigd dat plegers van oorlogsmisdaden, zoals het beginnen van een oorlog die indruist tegen internationaal recht, gewoon veroordeeld zouden moeten worden.

link