EZ-water vs. Kangen-water

EZ-water

Ooit gehoord van Gerald Pollack? Ik eerst ook niet, totdat ik iemand sprak die me wees op het fenomeen EZ-water. EZ staat voor: Exclusion Zone. Wat wordt hier precies mee bedoeld? Gerald Pollack heeft ontdekt dat onder invloed van zonlicht op water er een elektrische scheiding plaatsvindt van negatief geladen water boordevol elektronen en positief geladen water boordevol protonen.

Voor wie zich verdiept heeft in waterionisatie, zoals deze wordt gegenereerd door een Kangen-apparaat, moet dit bekend in de oren klinken. Ook een Kangen-apparaat scheidt het water in twee afzonderlijke stromen, een basische stroom met een negatieve lading, boordevol elektronen, en een zure stroom met een positieve lading, boordevol protonen. De katalysator bij een Kangen-apparaat is echter niet licht, maar elektriciteit.

Is Kangen-water dan hetzelfde als EZ-water? Laten we eens kijken naar wat andere gemeenschappelijke factoren:

Gerald Pollack heeft ontdekt dat de natuurlijke scheiding die zonlicht teweegbrengt op water het gevolg is van de manier waarop EZ-water is gestructureerd. EZ-water ordent zich op basis van hexagonale waterstofmoleculen die naadloos op elkaar aansluiten en microgeclusterd zijn, zodat de positief geladen waterstofmoleculen in het bulkwater eromheen er niet doorheen kunnen (vandaar: Exclusion Zone). Bij Kangen-water zien we exact hetzelfde: microclustering van hexagonale waterstofmoleculen. Professor Pollack vergelijkt deze hexagonale structuur met die van een honingraat.

Pollack ondekte dat hoe langer en hoe intensiever zonlicht inwerkt op water, hoe meer hexagonale lagen zich op elkaar gaan stapelen, waardoor het water een ‘vierde fase’ bereikt, een semi-kristallijne structuur tussen vast en vloeibaar in. Wanneer water bevriest, vormen zich ijs- en sneeuwkristallen, die overigens een zichtbare hexagonale structuur hebben.

De structuur van EZ-water heeft meer gemeen met die van gelei dan met vloeibaar water. Van Kangen-water is bekend dat het eenzelfde hexagonale gelaagdheid vertoont en veel gebruikers vinden dat het water een ‘dik’ en ‘romig’ mondgevoel heeft.

 

Pollack constateerde dat EZ-water zich onder invloed van zonlicht opdeelt in H+ en OH-. Bij Kangen-water zijn het elektrische platen die dezelfde polaire scheiding opwekken in kraanwater. Pollack zag tevens dat EZ-water hierdoor rijk is aan zuurstof. Hetzelfde geldt voor de drinkbare stroom van Kangen-water.

Gerald Pollack en zijn team zijn waterstof- en zuurstofmoleculen gaan tellen in EZ-water en kwamen tot de conclusie dat dit water helemaal geen H2O is, maar H3O2. Maar is Kangen-water dan ook H3O2? Bij mijn weten is er niemand die dit tot op heden heeft onderzocht. De reden is volgens mij dat de focus onder de Kangen-aanhangers ligt op het basische karakter van Kangen-water in plaats van op de structuur van dit water. Hoewel ook Pollack constateerde dat EZ-water een hoge pH heeft en het omringende bulkwater een lage pH, is het gezondmakende effect van Kangen-water mijns inziens niet gebaseerd op de pH maar op de STRUCTUUR. Gerald Pollack is de vraag gesteld of EZ-water en geïsoniseerd water hetzelfde zijn en dit was zijn antwoord:

Dr. Pollack says the evidence points to alkaline water being similar in properties to his living EZ water. The chief difference is that alkaline water is made by electrodes in an Ionizer, whereas the EZ water inside you is created by your own metabolic reactions. And by healthy activities like basking in the sun and walking barefoot on the earth.

http://greensmoothie.com/water/pollack.php

Met andere woorden: Pollack zegt dat EZ-water natuurlijk water is dat onder andere in bergen voorkomt, maar ook in je eigen lichaam op celniveau. Het water dat een Kangen-apparaat produceert is weliswaar geen natuurlijk water, maar heeft een IDENTIEKE STRUCTUUR. Lees mijn artikel hierover.

Deze passage uit dat artikel zal je bekend voorkomen:

Let wel, dit is geen bergwater (of gletsjerwater, zoals sommigen beweren) omdat de natuur nooit 100% te kopiëren valt en omdat dit een lineair en machinaal proces is. De gezondheidsvoordelen van dit water zijn echter ronduit verbluffend, je lichaam herkent dit! Dit komt niet alleen omdat waterstof een superieure brandstof is, maar ook omdat het dé antioxidant van Moeder Natuur is. Hexagonaal water zet de cellen aan tot een hogere ATP-productie en daarmee zet Kangen-water het lichaam aan tot zelfgenezing. Daarnaast zit dit antioxidantrijke water boordevol elektronen die het kan doneren aan vrije zuurstofradicalen in je lichaam om deze te neutraliseren en zo gezondheid en langlevendheid te bevorderen.

Kortom, waterionisatie is de enige waterbehandelingsmethode die gewoon kraanwater kan omvormen tot iets wat zo dicht in de buurt komt van EZ-water dat je lichaam hiermee aan de slag kan. Bedenk ook dat het door Russen is bedacht om het bergwater van bijzonder gezonde en langlevende mensen in de Kaukasus te imiteren. Conclusie: Kangen-water is geen EZ-water, in de zin van dat het natuurlijk gestructureerd water is, maar het verschaft kraanwater wel degelijk deze structuur!

Pollack beveelt liever groen plantensap aan, omdat dit het natuurlijke celwater is van planten, wat gemaakt wordt door planten door middel van fotosynthese. Deze omvorming van zonlicht zorgt voor een scheiding van de twee elektrische ladingen in water, wat aan de basis ligt van fotosynthese. Volgens Pollack is dit echter niet exclusief voorbehouden aan planten, maar aan alle op water gebaseerde levensvormen, inclusief de mens.

Ikzelf ben geen voorstander van het drinken van groene sappen. Ik geloof Pollack meteen als hij stelt dat je via groen plantsensap het gestructureerde en negatief geladen EZ-water binnenkrijgt, maar al jaren waarschuw ik ook voor talloze ongezonde antinutriënten in planten. Het zou goed zijn als Gerald Pollack nader onderzoek deed naar de biochemische samenstelling van diverse plantensappen. Hij zou dan ongetwijfeld tot de conclusie komen dat de antinutriënten in planten zich niet in het EZ-water bevinden, maar in het omringende bulkwater. Wanneer je planten perst krijg je echter alles mee, zowel het gezonde, negatief geladen EZ-water als het minder gezonde, positief geladen bulkwater. Pollack heeft namelijk geconstateerd dat EZ-water een dusdanig onderdoordringbare structuur heeft dat het vrij is van verontreinigingen. Letterlijk een Exclusion Zone dus.

Voor onze gezondheid zouden we dan ook enkel het EZ-water moeten drinken en niet het bulkwater. Het zou mooi zijn als we over een door de mens gemaakte technologie zouden beschikken om deze scheiding te kunnen maken. Welnu, deze bestaat al en heet waterionisatie.

EZ-water en de WAPF

Drie jaar geleden heeft de Weston A. Price Foundation Gerald Pollack reeds een podium gegeven middels onderstaand artikel:

https://www.westonaprice.org/health-topics/health-issues/the-fourth-phase-of-water/

Vooral deze passage viel mij op:

The same for mountain water: it too should have high EZ content. Our studies have shown that ice formation requires an EZ intermediate; i.e., bulk water does not convert directly to ice; it converts to EZ, which then converts to ice. A similar process occurs in reverse: melting ice forms EZ, which subsequently converts to bulk water. Fresh ice melt contains abundant EZ water.

For spring water and fresh ice melt, then, the high EZ content may explain the recognized health benefits. EZ water should rehydrate tissues better than ordinary water because of its higher dipole moment. To appreciate this argument, picture a bean with positive charge localized at one end, negative at the other. The positive end of that dipole orients toward the negatively charged cell, which then strongly draws in that dipole. The larger the dipole, the stronger will be the draw. Since EZs contain masses of separated charges, or large dipoles, EZ water should hydrate cells better than ordinary water. That’s why EZ water may particularly promote good health.

Bedenk dat waterionisatie is ontstaan vanuit een ambitie om bergwater/smeltwater te imiteren.

Valse concurrentie

Het zijn artikelen zoals het onderstaande die maken dat Enagic, de fabrikant van Kangen-apparaten, zijn vingers niet wil branden aan het H3O2-verhaal:

https://www.lifeionizers.com/blog/ez-water-or-living-water-is-an-alkaline-water-scam/

Bedenk dat dit een concurrent is van Enagic die meent door middel van laster een marktpositie te verwerven tegenover marktleider Enagic.

Toch is het interessant om enkele citaten uit dit artikel te belichten:

Structured water nonsense started with a Japanese doctor named Dr. Emoto who claimed that water molecules formed structures depending on the state of the water. His work was swiftly debunked. Attempts to recreate his experimental results all failed. In fact, Dr. Emoto was unable to reproduce the results of his own experiments himself! That nonsense was also used by Enagic corporation to market Kangen Water. It is one of the main reasons Kangen Water became known as a scam.

Als je je zo uitlaat over een concurrent met een langdurige en respectvolle staat van dienst, zou ik daar in ieder geval geen zaken mee willen doen.

Het werk van Emoto zou al lang en breed ontkracht zijn en Emoto zelf zou niet in staat zijn zijn experimenten te herhalen. Welke referenties zijn er om deze beweringen te ondersteunen? Deze ontbreken in dit artikel. Wat ze met dergelijke vuilspuierij wel bereiken is dat Enagic niet meer geassocieerd wil worden met het belangrijke en indrukwekkende werk van Emoto. Dit is hoe de wetenschap over gestructureerd water voortdurend via smerige trucs wordt ondergraven. En deze is heus niet begonnen bij Emoto, deze is reeds 100 jaar oud!

H3O2 is water with an extra hydroxyl molecule. The formula for it is H2O + HO. Which is water plus an extra hydroxyl ion. Antioxidant alkaline water does have a negative charge, called it’s oxidation reduction potential. That potential can neutralize harmful radicals.

De makers van de Life Ionizer geven in ieder geval wel toe dat H3O2 bestaat. Sterker nog, hiermee suggereren ze zelfs dat geïoniseerd water deze structuur heeft. Alle feiten die ze in dit citaat benoemen zijn ook daadwerkelijk bekend over Kangen-water. Dit bevestigt mijn vermoeden dat via ionisatie, een door de mens bedacht proces, van kraanwater EXACT DEZELFDE structuur kan worden gemaakt als van natuurlijk EZ-water!

There is no evidence that you can make H3O2, or alkaline water using infrared light. Infrared light in high enough concentrations can heat water, but it won’t restructure it, and it won’t make water alkaline.

Dr. Mercola has been told to stop making health claims by the FDA many times. He’s even used the name “Living Water” before, for an entirely unrelated product. For that product, he claimed that a special kind of light he called biophotonic light restructured that water into healthy water. His claims were swiftly debunked. The science of biophotonics has nothing to do with water.

Dit is pure disinfo. Het onderzoek van Dr. Gerald Pollack toont klip en klaar aan dat dit wel zo is. Bovendien is het een herhaling van zetten, aangezien vroegere onderzoekers decennia daarvoor tot dezelfde conclusies kwamen. Deze wetenschappers zijn echter allemaal stelselmatig buitenspel gezet door dit soort vuilspuiers.

Ondanks de negatieve toon van dit artikel van een oneerlijke concurrent weten we nu wel dat Kangen-water en EZ-water wel degelijk één en hetzelfde zijn!

Nu dat opgehelderd is, lees het artikel van Mercola dat ze hier proberen neer te sabelen:

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2013/08/18/exclusion-zone-water.aspx

Bekijk en beluister ook het fascinerende interview dat Mercola had met Gerald Pollack:

 

Valt het niet op dat Life Ionizers Mercola aanvalt en niet Gerald Pollack? Lees het artikel van Joseph Mercola, hij geeft puur een samenvatting van wat Pollack zegt in dat filmpje. Waarom wel Mercola aanvallen (de boodschapper) en niet degene van wie de boodschap afkomstig is (Pollack)? Omdat er meer controverse rondom Mercola bestaat en hij dus een makkelijker slachtoffer is? Omdat Pollack een universiteitsprofessor is met een consequent en goed onderzocht en onderbouwd verhaal en het dus makkelijker is om Mercola als ‘bliksemafleider’ te gebruiken?

Ook opvallend is hoezeer zowel de reguliere ‘wetenschap’ als de alternatieve zich keert tegen de wetenschap over de fysieke structuur en het sociale gedrag van water. De reguliere wetenschap ziet water enkel als een eenvoudig molecuul van twee waterstofatomen en 1 zuurstofatoom dat neutraal en steriel is. Daarentegen hebben de alternatievelingen weer teveel geinvesteerd in hun zo gekoesterde zuur-basetheorie. De gedachte dat het geheim van geïoniseerd water wel eens in de STRUCTUUR van het water zou kunnen zitten in plaats van de alkalische pH kunnen ze niet verkroppen. Daar waar er superveel is geïnvesteerd in een geliefde theorie wordt men vijandig naar wetenschap die hiermee in tegenspraak is – precies het tegenovergestelde van wat wetenschap zou moeten zijn. Ik noem dit de ‘witte zwanenbrigade’: zij houden bij hoog en bij laag vol dat er alleen maar witte zwanen zijn en schieten iedereen af die het durft om met een zwarte zwaan te komen.

In ieder geval weten we nu wel dat H3O2 gevormd wordt door OH toe te voegen aan H2O. Dit levert een extra waterstofmolecuul en een extra zuurstofmolecuul op, waarmee H2O(1) dus H3O2 wordt. Waterionisatie creëert daadwerkelijk die extra OH, waarmee definitief bewezen is dat Kangen-water van doodgewoon kraanwater EZ-water kan maken met de chemische formule H3O2.

Kangen-water = EZ-water

Mercola vereenzelvigt licht met elektromagnestisme. Dit verklaart waarom elektriciteit ook werkt als katalysator voor EZ-water. Kangen-water is dan ook in ieder opzicht IDENTIEK aan het gestructureerde water dat EZ-water wordt genoemd.

It builds by adding layer upon layer of EZ water, and can build millions of molecular layers. This is how it occurs in nature. For example, ice doesn’t form directly from ordinary H2O. It goes from regular water to EZ water to ice. And when you melt it, it goes from ice to EZ water to regular water. So EZ water is an intermediate state.

“Glacial melt is a perfect way to get EZ water. And a lot of people have known that this water is really good for your health,” Dr. Pollack says.

Aangezien EZ-water diverse hexagonale en microgeclusterde lagen op elkaar stapelt neemt de viscositeit (dichtheid) toe, waardoor het water steeds vastere vorm krijgt. Uiteindelijk wordt dit ijs, sneeuw of hagel. Andersom lost smeltend ijs (of sneeuw of hagel) weer gaandeweg op in een semi-vaste staat (EZ-water). Dit verklaart waariom er een relatie is met kou, zoals ik eerder schreef in mijn artikel over Kangen-water.

Dr. Pollack has discovered that in the UV region of 270 nanometers, just shy of the visible range, the EZ actually absorbs light. The more of the 270 nanometer light the water absorbs, the more EZ water the sample contains. EZ water appears to be quite stable. This means it can hold the structure, even if you leave it sitting around for some time. Water samples from the river Ganges and from the Lourdes in France have been measured, showing spikes in the 270 nanometer region, suggesting these “holy waters” contain high amounts of EZ water.

Van ALLE heilige waterbronnen wereldwijd is bekend dat ze dezelfde hexagonale, microgeclusterde structuur vertonen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Lourdes. Vaak worden geneeskrachtige eigenschappen toegeschreven aan het water. De wetenschap over de structuur en de gedragingen van water mag dan zo’n 100 jaar oud zijn, oude volkeren wisten dit al vele duizenden jaren!

As for a natural source of EZ water for drinking, an ideal source is glacial melt. Unfortunately, this is extremely inaccessible for most people. Another good source is water from deep sources, such as deep spring water. The deeper the better, as EZ water is created under pressure. Natural spring water is another excellent way to obtain this type of water and you can use FindaSpring.com2 to help you find one close to you.

Of Kangen-water.

 

Er valt nog veel te ontdekken over zowel EZ-water als Kangen-water, maar door middel van het baanbrekende werk van Professor Pollack zijn we een flinke stap verder gekomen in ons begrip over de structuur van verschillende soorten water. Pollack ziet ook verregaande mogelijkheden voor de winning van vrije energie, aangezien de natuurlijke elektrische scheiding van water door zonlicht in een plus- en minpool in essentie een natuurlijke batterij of accu oplevert. Bekijk deze twee fascinerende Ted-talks van Professor Pollack:

https://www.youtube.com/watch?v=i-T7tCMUDXU

 

Gerald Pollack heeft ook een zeer inzichtelijk boek geschreven, genaamd The Fourth Phase of Water.

Minister Schouten steunt liever de chemische industrie dan de bijen

De Partij voor de Dieren heeft vandaag een motie van wantrouwen ingediend tegen landbouwminister Carola Schouten. De minister en haar voorgangers hebben zich in Europese achterkamers jarenlang actief ingezet voor aanzienlijke afzwakking van een nieuw toetsingsmodel van landbouwgif, het zogenaamde bijenrichtsnoer, dat de risico’s van bestrijdingsmiddelen voor bijen en hommels veel beter in kaart brengt.

De minister en haar voorgangers handelden daarmee volledig in strijd met aangenomen moties van de Tweede Kamer. Sinds begin 2013 vraagt de meerderheid van de Tweede Kamer, via aangenomen moties van de Partij voor de Dieren, het kabinet om schadelijke pesticiden voor bijen van de markt te halen en zich in Brussel hard te maken voor een verbod op deze middelen. De regering beloofde zich daarvoor in te zetten, maar deed achter de schermen het tegenovergestelde.

“De Kamer werd met Ruttiaanse termen in de waan gelaten dat het kabinet zich inzette voor een goede bescherming van bijen en hommels, terwijl nu blijkt dat Nederlandse landbouwministers niet de bijen, maar de chemische industrie heeft gesteund”, stelt PvdD-Kamerlid Esther Ouwehand.

Op 24 januari 2013 nam de Tweede Kamer met een grote meerderheid van PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, D66, SP en 50plus een motie van de Partij voor de Dieren aan die het kabinet opriep zich in te zetten voor een Europese stop op alle toepassingen van neonicotinoiden en fipronil, tenzij onomstotelijk bewezen is dat zij geen schadelijk effect hebben op de gezondheid van bijen. Hierna nam de Kamer nog zo’n vijf moties van de Partij voor de Dieren aan, met als doel schadelijke stoffen als neonicotinoiden, glyfosaat en fipronil, zowel nationaal als in Europa aan banden te leggen.

De moties voor een nationaal verbod werden niet uitgevoerd, maar de Kamer werd gerustgesteld met de toezegging dat Nederland zich in Europa zou inzetten voor een Europees verbod op deze middelen en voor een toelatingsproces dat zorgt voor goede bescherming van bijen en hommels. Staatssecretaris Dijksma beloofde in 2015 dat zij alle mogelijkheden hiervoor zou benutten. Staatssecretaris Van Dam zei in 2017 dat hij geen uitstel wilde van de besluitvorming.

Uitholling van ‘BeeGuidance’
Eind 2018 kreeg de Partij voor de Dieren uitgelekte notulen in handen van het Europese overleg over het bijenrichtsnoer, waaruit bleek dat Nederland zich juist verzette tegen het bijenrichtsnoer, ook wel BeeGuidance. Op vragen hierover gaf minister Schouten onduidelijke, onjuiste en onvolledige informatie. Pas nadat journalistiek platform Follow the Money in april onthulde dat Nederland het bijenrichtsnoer probeerde uit te hollen, kwam de waarheid op tafel en stuurde de minister -op aandringen van de Partij voor de Dieren- een feitenrelaas naar de Kamer.
De stukken die naar buiten kwamen waren ontluisterend. Terwijl de Kamer steeds is verteld het kabinet zich inzette voor het nieuwe, strengere richtsnoer voor de bescherming van bijen en hommels, drong het ministerie van LNV in Brussel aan op het schrappen van veldstudies, het verlagen van drempelwaarden en het vervangen van wetenschappelijke methoden door een rekenmodel dat door de chemische industrie is ontwikkeld en wordt bepleit.

Nu was uitgekomen dat Nederland zich verzette tegen het bijenrichtsnoer, diende Esther Ouwehand een motie in die de regering opriep haar verzet te staken, en te pleiten voor invoering van het bijenrichtsnoer als geheel – dus zonder de uithollingen waar Nederland eerder voor had gepleit. Die motie werd met ruime meerderheid van stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. “Geheel in lijn met de positie die de Kamer al jaren inneemt en die voor het kabinet leidend had moeten zijn: de huidige beoordeling van landbouwgif laat veel te veel risico’s toe voor bijen en hommels, en gevaarlijke pesticiden zoals thiacloprid moeten van de markt”, aldus Ouwehand.

Met de aangenomen motie moet Nederland zich dus alsnog gaan inzetten voor het bijenrichtsnoer. Maar daarmee is de kous niet af. “Al die jaren heeft het kabinet geprobeerd strengere toetsing van landbouwgif tegen te houden, met alle gevolgen voor bijen, hommels en de rest van het ecosysteem van dien. Dat was regelrecht in strijd met Kameruitspraken, wat al een doodzonde zou moeten zijn voor een bewindspersoon. Maar daarbij is de Kamer ook nog onjuist en onvolledig geïnformeerd”, licht Ouwehand verder toe. “De minister van LNV bleef echter volhouden dat er niets onoorbaars is gebeurd. Dat betekent dat de Kamer haar er niet op kan vertrouwen dat ze de Kamer in het vervolg wel goed zal informeren, en dat is in strijd met de Grondwet.”

De aarde is groener dan 20 jaar geleden, dankzij China en India, …

Hoewel gezond verstand in het westen kan suggereren dat het snel industrialiserende wereldwijde zuiden verantwoordelijk zou zijn voor het maken van de aarde die grijzer, een meer vervuilde en verlaten plek aan het worden is, hebben NASA-satellieten ontdekt dat ’s werelds twee meest bevolkte landen – China en India – in feite twee grote landen zijn, die van de aarde een groenere plaats maken dan het twintig jaar geleden was.

http://gedachtenvoer.nl/de-aarde-is-groener-dan-20-jaar-geleden-dankzij-china-en-india/

Verontreinigende stoffen bosbranden beïnvloeden groei gewassen

Uit onderzoek blijkt dat verontreinigende stoffen van bosbranden de groei beïnvloeden van gewassen en vegetatie honderden kilometers verwijderd van impactzone,

De verrassende mate waarin bosbranden, vergelijkbaar met deze die grote delen van Californië onlangs verwoestten, gevolgen hebben voor bossen en gewassen ver van de brandhaarden, is onthuld.

Een baanbrekend nieuw onderzoek door professor Nadine Unger van de universiteit van Exeter en Professor Xu Yue van het Institute of Atmospheric Physics in Beijing heeft onthuld dat verontreinigende stoffen die vrijkomen door de verwoestende branden van invloed kunnen zijn op de groei van gewassen en vegetatie op honderden kilometers afstand van de impact zone.

Lees verder