The marine pollution of fish farms

Marine pollution occurs today in varied forms–chemical, industrial, and agricultural and the sources of pollution are endless. In recent history, we’ve seen oil spills, untreated sewage, eutrophication, invasive species, heavy metals, acidification, radioactive substances, marine litter, and overfishing, among other significant problems. Though marine pollution has long been a topic of concern, it has very recently exploded in environmental, economic, and political debate circles; scientists and non-scientists alike continue to be shocked and dismayed at the sheer diversity of water pollutants and the many ways they can come to harm our environment and our bodies.

Veroorzaakt #luchtvervuiling obesitas en #diabetes ?

Lucht die wij inademen zelf zogenaamde schone lucht veroorzaakt vervuiling. Nog steeds worden fossiele brandstoffen gebruikt maar ook verkeer en bijvoorbeeld bosbranden zijn niet de enige bronnen van vervuiling. Smog in de vorm van ozon en roet zijn ook een probleem. Zeer kleine deeltjes, PM 2,5 komen rechtstreeks in de longen en veroorzaken hoesten. Bekend is reeds het risico op hart en vaatziekten. Meestal wordt niet gedacht aan obesitas bij kinderen. We speken zelfs van verkeer gerelateerde obesitas en diabetes.

Lees verder