Het grote EU plan voor massa migratie naar Europa vanuit Afrika is al 10 jaar geleden bedacht

Legale migratie

11. is van mening dat legale migratie nog steeds noodzakelijk is om te voorzien in de behoeften van
Europa op het gebied van demografie, de arbeidsmarkt en kwalificaties als gevolg van het effect van
demografische krimp en vergrijzing op de economie; het levert tevens een bijdrage aan de ontwikkeling
van derde landen, door de uitwisseling van kennis en know how en door middel van betalingen door
migranten; roept op tot de tenuitvoerlegging van veilige systemen om deze overschrijvingen naar derde
landen te vereenvoudigen;

12. is van mening dat reguliere migratie het alternatief moet vormen voor niet-reguliere immigratie,
aangezien het een legale, veilige en georganiseerde toegangsweg tot de Europese Unie vormt;

13. roept in herinnering dat er rond 2050 volgens de prognoses van de Commissie naar schatting 60
miljoen migrerende werknemers nodig zullen zijn, hetgeen de noodzaak met zich meebrengt om migratie
langs legale weg mogelijk te maken;

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009IP0257&from=EN