Hemel onder Vuur – Boek over Chemtrails – Auteur Fred Teunissen

Fred verdiepte zich twee jaar lang in het mysterie van de Chemtrails. In het boek doet hij verslag van zijn bevindingen en maakt hij de lezers deelgenoot van zijn intense bezorgdheid. Chemtrails bevatten nanodeeltjes van metalen en andere stoffen die zo onvoorstelbaar klein zijn dat ons afweersysteem ze niet herkent. Ze worden opgenomen in vitale organen en veroorzaken daar ontstekingen die ons ziek maken. Fred Teunissen toont aan dat het ‘sprayen’ maar één kant van de chemtrail-medaille is. De andere kant is namelijk het ‘zappen’ ofwel het met hoog-frequente elektromagnetische energie doorstralen van de met chemtrails bewerkte atmosfeer. Ook dit zappen heeft ingrijpende gevolgen voor de gezondheid van al wat leeft en groeit! Fred Teunissen pleit voor een SkyLab. Een burgerinitiatief dat onafhankelijk van de overheid en met geavanceerde meetapparatuur vast gaat stellen wat er zoal uit de hemel op ons neerdaalt. Dit initiatief is onderdeel van zijn achtpuntenplan om het chemtrail-tij te keren.

The Gary Null Show – 07.25.18

The Nation’s Youth Demand Action on Climate Change – Essential  Oils That Can Kill Bacteria In Your Bodies  – What Is In Certian Foods That Are Better For Your Heart – What Is Really Going On In Yemen  – A Climate Update With Producer Richard Gale