Nieuws 18.10.2018

Wij verzamelen zes dagen per week de laatste nieuwtjes en videos uit zowel de mainstream media als de alternatieve...

Veroorzaakt #luchtvervuiling obesitas en #diabetes ?

Lucht die wij inademen zelf zogenaamde schone lucht veroorzaakt vervuiling. Nog steeds worden fossiele brandstoffen gebruikt maar ook verkeer en bijvoorbeeld bosbranden zijn niet de enige bronnen van vervuiling. Smog in de vorm van ozon en roet zijn ook een probleem. Zeer kleine deeltjes, PM 2,5 komen rechtstreeks in de longen en veroorzaken hoesten. Bekend is reeds het risico op hart en vaatziekten. Meestal wordt niet gedacht aan obesitas bij kinderen. We speken zelfs van verkeer gerelateerde obesitas en diabetes.

Lees verder