Hendrick lost op (59): Orgaandonatie

De veronderstelling is dat (1) een orgaandonor pas ná overlijden transplantatie meemaakt, (2) dat de ontvanger ermee geholpen is, en (3) dat de donor óf geen ziel heeft óf dat die ziel er geen last mee krijgt. Er is genoeg reden om daaraan te twijfelen.