Rutte de les gelezen in Europese commissie

The Dutch Prime Minister Mark Rutte likes to give lectures to other countries for not keeping their budgets in order, but the Netherlands continues to hurt EU countries’ economies by being one of Europe’s biggest tax havens and by blocking EU action against tax avoidance. For instance, 19 big companies left Portugal during the crisis to take advantage of very attractive tax deals in the Netherlands. This is tax money that could have helped Portugal to get its house in order.

 

Donut economie volgens Kate Raworth

De crisis is over, de economie draait weer, het systeem werkt. Of toch niet? We blijven nog steeds gevangen in een stramien van stijgende ongelijkheid, vervuiling en uitholling van de publieke waarden. Wat kunnen we hier aan doen? De Britse econoom Kate Raworth constateert dat ons huidig economisch model hopeloos verouderd is. Het is eenzijdig en gaat nog steeds uit van de beperkte visie van staat versus markt. Zij stelt een nieuw model voor: de donut. Circulair, regeneratief, ecologisch verantwoord, en met een duurzame stabiliteit waarin we binnen de grenzen groeien in een perfecte cirkel.