Project Angst Zaaien: Harde Brexit, EU banen verlies voorspelling of … einde moderne slavenhandel?

Als een no-deal wordt de harde Brexit steeds waarschijnlijker, de angst voor het bedrijfsleven is op ’11’ gezet omdat het lijkt alsof ze weinig tot geen controle hebben over het proces – ongeacht wat ze denken – nu Johnson (en zijn kabinet) de leiding hebben.

En op de hielen van een verrassende inkrimping van het BBP in het VK, merkt Niall McCarthy van Statista de nieuwste projecties op over hoe het einde van de wereld gaat worden, een harde Brexit zal zijn … Een studie door de Universiteit van Leuven in België heeft voorspeld dat 1,2 miljoen banen verloren zal gaan in heel Europa in het geval van een harde Brexit.

Maar ook de kijk op de zaak door dotcom.radio co host Mike Donkers op de angst donder preken in de politiek en de media, …

https://gedachtenvoer.nl/2019/08/12/project-angst-zaaien-harde-brexit-banen-verlies-voorspelling/

EU ambtenaren klagen over soep die 20 cent duurder is geworden

Werknemers van het Europees Parlement zijn woedend over de stijging van de kantineprijzen. De frietjes zijn 50ct duurder geworden en de dagelijkse soep 20ct.  De verhogingen komen door de toevoeging van Belgische belasting, evenals prijsstijgingen die samenvielen met nieuwe contracten met particuliere leveranciers. Je ziet weer eens wat belangrijk is voor de burocraten in Brussel. Ze vergeten dat wij allang te maken hebben met stijgende prijzen door o.a. de verhoging btw op ons voedsel.

Link

Europese Unie: een enorme uitbreiding van hogere machten

  • Uit een onderzoek van de belangrijkste beleidsvoorstellen van von der Leyen blijkt dat zij pleit voor een enorme uitbreiding van de top-downbevoegdheden van de Europese Commissie. Haar voorstellen zouden de rol van Brussel in vrijwel alle aspecten van het economische en sociale leven in Europa aanzienlijk vergroten – allemaal ten koste van de nationale soevereiniteit.
  • Von der Leyen waarschuwde dat Brussel EU-lidstaten teniet zou doen die tegen haar belastingrevisie waren … Ze riep op tot een alomvattend “Europees rechtsstaat mechanisme” om ervoor te zorgen dat het EU-recht primeert op de nationale wetten van de EU-lidstaten. Ze waarschuwde dat er financiële consequenties zouden zijn voor lidstaten die weigeren te voldoen … Ze riep op tot een wijziging van de regels zodat de EU zelfs zonder de unanieme toestemming van de EU-lidstaten zou kunnen handelen.
  • “Wat je vandaag van Ursula von der Leyen hebt gezien, is een poging van de EU om controle te krijgen over elk aspect van ons leven. Ze wil een gecentraliseerde, ondemocratische, geactualiseerde vorm van communisme opbouwen die een [verouderde] nationale staat overbodig zal maken, waar de staat alles controleert, waar de parlementen van de natiestaat geen enkele relevantie meer hebben. ” – Nigel Farage, Europees Parlement, 16 juli 2019.
  • https://gedachtenvoer.nl/2019/07/24/europese-unie-een-enorme-uitbreiding-van-hogere-machten/

British is a democratic nation. Our vote should be recognised.

Vragen over sponsoring EU voorzitter door Coca Cola – have a coke and influence

De Europese Ombudsman heeft de Raad van de EU om opheldering gevraagd over de sponsoring van het voorzitterschap van de EU door commerciële bedrijven. De brief volgt op een klacht die foodwatch eerder indiende bij de Europese Ombudsman over de sponsoring van Coca-Cola van het Roemeense voorzitterschap van de EU (jan-jun 2019). foodwatch ziet in sponsoring van politieke functies een gevaar voor belangenconflicten. Dergelijke commerciële banden tussen politiek en bedrijven passen niet in een democratisch Europa waarin de politiek de belangen van de burgers centraal dient te stellen.

EU negeert kritiek
Noch de Europese Raad, noch het Roemeense EU-voorzitterschap van de Raad van de EU heeft afgelopen maanden inhoudelijk gereageerd op een brief en e-mailactie van foodwatch. De Raad heeft de vragen van de leden van het Europees Parlement terzijde geschoven met het argument dat dit niet haar verantwoordelijkheid is, maar die van de individuele landen die tijdelijk voorzitter zijn. 97 Leden van het Europees Parlement riepen de nieuwe EU voorzitter Finland op tot maatregelen te komen tegen sponsoring en meer transparantie. Het Nederlandse kabinet antwoordde in reactie op Kamervragen, dat het geen reden zag voorzitter Roemenië aan te spreken op de sponsoring van Coca-Cola, al voegde ze hier enigszins kritisch aan toe dat “het goed zou zijn als de EU een voorbeeldfunctie vervult” in de strijd tegen ongezonde voeding.
Ombudsman
Al in 2006 heeft de Europese Ombudsman met betrekking tot Ierland haar bezorgdheid geuit over de sponsoring van het voorzitterschap van de EU. Mogelijke belangenconflicten werden erkend en de Ombudsman vroeg actie te ondernemen: “… the Ombudsman invited the Council to consider indicating its willingness, within an appropriate time-frame, to take measures to prevent commercial sponsorship of its Presidency, or to regulate it in a way that ensures that possible conflicts between private interests and public duties are properly managed.”
Helaas is de situatie onveranderd gebleven en de sponsoring lijkt zelfs steeds brutaler te worden, zoals journalisten (zie bv hier en hier) al met verbazing hebben opgemerkt. De Ombudsman lijkt een nieuwe afwijzing van verantwoordelijkheid niet te willen accepteren, zo laat ze doorschemeren in haar brief aan de Raad van de EU: “I note that, in the context of a previous inquiry conducted by my Office[1], the Council took the view that “the Presidency is functionally part of the Council”. On this basis, it is difficult to see why the Council “is not in a position to address or comment the merits of the matter.”
Sponsoring EU voorzitter gaat door
Ondertussen heeft de huidige voorzitter Finland aangegeven de discussie over de sponsorschappen niet te willen openen, aldus de EUobserver. Finland laat zich sponsoren door autofabrikant BMW. De timing van deze sponsoring is opmerkelijk: het valt in een periode dat de EU een handelsakkoord met de Mercosur landen afsluit. Dit handelsakkoord wordt vooral gezien als een uitruil van een grotere auto-export naar de Mercosur landen in ruil voor meer toegang van (onveilig) voedsel in Europa vanuit de Mercosur landen. In april werd BMW nog beschuldigd door de Europese Commissie vanwege het overtreden van mededingingsregels en tegenwerking van de ontwikkeling van schone technologieën.
Ook toekomstig EU voorzitter Kroatië (1e helft 2020) zoekt al sponsors. Een Kroatisch PR bureau zegt hierover: “Croatian businesses have a huge opportunity to promote their own products through sponsorships of meetings and events. The presiding member state, Croatia in 2020, is free to determine which opportunities it offers to its own private businesses; the European institutions do not have a say….. Now is the chance for private companies to get involved, advocate for access, and seize the opportunity to gain greater market positioning on the EU level.”