De week van Ron

Recent is een belangrijke video over de rol van luchtvervuiling bij het krijgen van overgewicht en diabetes 2 samengevat...