Iedereen beschuldigt Iemand, omdat Niemand wat doet

Er waren eens drie politici, genaamd IedereenIemand en Niemand. Op zekere dag stonden ze voor het vervullen van een belangrijke opdracht. ledereen dacht dat Iemand het wel zou doen.

Iedereen kon het wel, maar Niemand deed het. Toen werd Iedereen boos enerzijds omdat het zijn taak was, anderzijds omdat Niemand het deed.

Iedereen dacht dat Iemand het wel had kunnen doen, maar Niemand realiseerde zich dat Iedereen het niet deed. Uiteindelijk beschuldigde Iedereen Iemand, omdat Niemand deed wat Iedereen had kunnen doen.

Namelijk: GRENZEN SLUITEN!

https://ejbron.wordpress.com/2017/08/31/asielproblematiek/